Nội dung chính
Đơn vị liên kết
Tài liệu nỗi bật
   Unikey 3.63
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ ĐỊNH 74/2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH

THÔNG TƯ Số: 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông Tư Số: 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biêm soạn chương trình,giáo trình môn hoc với các ngành Đào tạo, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CÁC HUYỆN NGHÈO ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2009-2020

Số: 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP.

Số: 121/2009/QĐ-TTg VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ .

Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Số: 23/2011 NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Trang: [1]  2  Sau
 
Tin nổi bật
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
TRƯỜNG TRUNG CẤP LÊ THỊ RIÊNG
Email: info@lethirieng.edu.vn - Website: www.lethirieng.edu.vn
Địa chỉ: Đường 9, Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM - Điện thoại: (028) 6282 6016 - 0944937989
Ấn vào đây để chat!  Ấn vào đây để chat!

Thiết kế web Đại Thống