Nội dung chính
Đơn vị liên kết
Tài liệu nỗi bật
   Unikey 3.63
 VĂN BẢN PHÁP LUẬT > ĐÀO TẠO NGHỀ
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH

THÔNG TƯ Số: 139/2010/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 73/2010/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thông Tư Số: 123/2009/TT-BTC Quy định nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung và biêm soạn chương trình,giáo trình môn hoc với các ngành Đào tạo, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp

Số: 121/2009/QĐ-TTg VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ .

Số: 16/2006/TTLT/BLĐTBXH- BGDĐT-BTC Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Số: 1956/QĐ - TTg Quyết định '' Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 ''

- QĐ 295 Về hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015

 
Tin nổi bật
Hình ảnh hoạt động
Thống kê truy cập
TRƯỜNG TRUNG CẤP LÊ THỊ RIÊNG
Email: info@lethirieng.edu.vn - Website: www.lethirieng.edu.vn
Địa chỉ: Đường 9, Phường Phước Bình, Quận 9, TPHCM - Điện thoại: (028) 6282 6016 - 0944937989
Ấn vào đây để chat!  Ấn vào đây để chat!

Thiết kế web Đại Thống