02862826016

Sơ cấp dạy nghề

Sơ cấp dạy nghề

Tuyển sinh sơ cấp Nghệ thuật gói quà

NGHỆ THUẬT GÓI QUÀ () Nghề đào tạo:  GÓI QUÀ Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc...

Tuyển sinh sơ cấp Kỹ thuật làm bánh

KỸ THUẬT LÀM BÁNH () Tên nghề: KỸ THUẬT LÀM BÁNH Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         -...

Tuyển sinh sơ cấp Pha chế thức uống

- PHA CHẾ THỨC UỐNG () Nghề đào tạo:  PHA CHẾ THỨC UỐNG Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở...

Tuyển sinh sơ cấp May thời trang

 MAY THỜI TRANG () Nghề đào tạo:  MAY THỜI TRANG Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc...

Tuyển sinh sơ cấp May công nghiệp

MAY CÔNG NGHIỆP () Nghề đào tạo:  MAY CÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc...

Tuyển sinh Sơ cấp Nghệ thuật làm hoa giấy, hoa voan

Nghề đào tạo:  KỸ THUẬT LÀM HOA GIẤY- HOA VOAN Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên           -...

Tuyển sinh Sơ cấp Nghệ Thuật cắm hoa

Nghề đào tạo:  NGHỆ THUẬT CẮM HOA Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc và...

Tuyển sinh sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn

KỸ THUẬT NẤU ĂN () Nghề đào tạo: KỸ THUẬT NẤU ĂN Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở...

Tuyển sinh sở cấp Dịch vụ chăm sóc gia đình

- DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH  () Nghề đào tạo: DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam,...

Tuyển sinh Sơ cấp Kỹ thuật trang trí rau câu

Nghề đào tạo: KỸ THUẬT LÀM RAU CÂU Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên           - Biết...