SHARE
2.5/5 - (2 bình chọn)
NGÀY
SÁNG
CHIỀU
THỨ HAI
07/11
Họp giao ban lãnh đạo phòng
Làm việc tại trường
THỨ BA
08/11
Làm việc với trường THPT Trần Nhân Tông
Làm việc tại trường
THỨ TƯ
09/11
Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2022 của cụm thi đua Đông Nam Bộ tại tỉnh Ninh Thuận.
THỨ NĂM
10/11
Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2022 của cụm thi đua Đông Nam Bộ tại tỉnh Ninh Thuận.
THỨ SÁU
11/11
Tham dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2022 của cụm thi đua Đông Nam Bộ tại tỉnh Ninh Thuận.
 Lưu ý: – Phụ trách các phòng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và thông tin đến các thành viên có liên quan chuẩn bị nội dung.
            – Việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung họp phải được sự đồng ý của Phó Hiệu trưởng phụ trách trường.
Nhận xét

Đăng ký xét tuyển trực tuyến Trường Trung cấp Lê Thị Riêng TP Hồ Chí Minh
>>>Đăng ký ngay!<<<