02862826016

Thông Báo

Thông Báo

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng tuyển dụng nhân sự

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau: I. Tiêu...

Tuyển dụng Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp...

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa có thông báo tuyển dụng một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại Trường Trung cấp...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP LÊ THỊ RIÊNG TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2020:    

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên đến hết ngày 05/4/2020