02862826016

Thông Báo

Thông Báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (ĐỢT...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (đợt 2)

GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NĂM 2019

  Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2019 đến hết ngày 15/8/2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 (ĐỢT...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (đợt 1)

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo tuyển sinh học...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo tuyển sinh học nghề năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019 (01/7/2019)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2019 (01/7/2019)

Thông báo học phí đối với trình độ Trung cấp

Thông báo học phí đối với trình độ Trung cấp

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng...

Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2018 của Trường Trung cấp Lê Thị Riêng

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2018