02862826016

Thông Báo

Thông Báo

Thể lệ và mẫu đăng ký về cuộc thi “Ý tưởng...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp với nghề...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng tuyển dụng nhân sự

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau: I. Tiêu...