02862826016

Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP mã nghề: 40340301 () Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo - Tốt nghiệp THCS: 36 tháng. - Đang học PTTH, BTVH: 27 tháng. - Tốt nghiệp PTTH: 24 tháng. - Hình thức tuyển: Xét tuyển hồ sơ tuyển sinh do Trường phát hành. - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/02 đến ngày 30/11/2019. - Dự kiến khai giảng các khóa học vào T6; T9; T12. - Nhà trường xét miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên - Học viên tham gia học nghề với sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, được thực hành trên các thiết bị dạy nghề hiện đại. - Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp hệ chính quy và được giới thiệu việc làm. - Nhà trường có ký túc xá dành cho học viên ở xa. - Học phí: 740.000đ/tháng (Nhà trường có chế độ miễn giảm học phí cho học viên diện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước). Môn học chung : 1.Pháp luật 2.Chính trị 3.Giáo dục thể chất 4.Giáo dục quốc phòng 5.Tin học 6.Ngoại ngữ căn bản Môn học bắt buộc : 1.Kinh tế chính trị 2.Luật kinh tế 3.Soạn thảo văn bản 4.Kinh tế vĩ mô 5.Lý thuyết thống kê 6.Lý thuyết tài chính 7.Lý thuyết tiền tệ tín dụng 8.Lý thuyết kế toán Môn học chuyên ngành : 1.Quản trị doanh nghiệp 2.Thống kê doanh nghiệp 3.Thuế 4.Tài chính doanh nghiệp 5.Kế toán doanh nghiệp 6.Phân tích hoạt động kinh doanh 7.Kiểm toán 8.Tin hoc kế toán 9.Thực hành kế toán doanh nghiệp 10.Thực tập nghề nghiệp 11.Thực tập tốt nghiệp Các môn học tự chọn : 1.Quản trị học 2.Marketing 3.Kinh tế công 4.Quản lý ngân sách 5.Thị trường chứng khoán 6.Kế toán hành chính sự nghiệp 7.Ngiệp vụ ngoại thương

Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

Trung cấp Kế toán doanh nghiệp
- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP mã nghề: 40340301 () Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo - Tốt nghiệp THCS: 36 tháng. - Đang học PTTH, BTVH: 27 tháng. - Tốt nghiệp PTTH: 24 tháng. - Hình thức tuyển: Xét tuyển hồ sơ tuyển sinh do Trường phát hành. - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/02 đến ngày 30/11/2019. - Dự kiến khai giảng các khóa học vào T6; T9; T12. - Nhà trường xét miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên - Học viên tham gia học nghề với sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, được thực hành trên các thiết bị dạy nghề hiện đại. - Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp hệ chính quy và được giới thiệu việc làm. - Nhà trường có ký túc xá dành cho học viên ở xa. - Học phí: 740.000đ/tháng (Nhà trường có chế độ miễn giảm học phí cho học viên diện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước). Môn học chung : 1.Pháp luật 2.Chính trị 3.Giáo dục thể chất 4.Giáo dục quốc phòng 5.Tin học 6.Ngoại ngữ căn bản Môn học bắt buộc : 1.Kinh tế chính trị 2.Luật kinh tế 3.Soạn thảo văn bản 4.Kinh tế vĩ mô 5.Lý thuyết thống kê 6.Lý thuyết tài chính 7.Lý thuyết tiền tệ tín dụng 8.Lý thuyết kế toán Môn học chuyên ngành : 1.Quản trị doanh nghiệp 2.Thống kê doanh nghiệp 3.Thuế 4.Tài chính doanh nghiệp 5.Kế toán doanh nghiệp 6.Phân tích hoạt động kinh doanh 7.Kiểm toán 8.Tin hoc kế toán 9.Thực hành kế toán doanh nghiệp 10.Thực tập nghề nghiệp 11.Thực tập tốt nghiệp Các môn học tự chọn : 1.Quản trị học 2.Marketing 3.Kinh tế công 4.Quản lý ngân sách 5.Thị trường chứng khoán 6.Kế toán hành chính sự nghiệp 7.Ngiệp vụ ngoại thương

No posts to display