02862826016

Trung cấp quản trị mạng máy tính

Trung cấp quản trị mạng máy tính

- QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH mã nghề: 40480206 Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo - Tốt nghiệp THCS: 36 tháng. - Đang học PTTH, BTVH: 27 tháng. - Tốt nghiệp PTTH: 24 tháng. - Hình thức tuyển: Xét tuyển hồ sơ tuyển sinh do Trường phát hành. - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/02 đến ngày 30/11/2011. - Dự kiến khai giảng các khóa học vào T6; T9; T12. - Nhà trường xét miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên - Học viên tham gia học nghề với sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, được thực hành trên các thiết bị dạy nghề hiện đại. - Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp Nghề hệ chính quy và được giới thiệu việc làm. - Nhà trường có ký túc xá dành cho học viên ở xa. - Học phí: 230.000đ/tháng (Nhà trường có chế độ miễn giảm học phí cho học viên diện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước). I. Môn học chung: 1. Pháp luật 2. Chính trị 3. Giáo dục thể chất 4. Giáo dục quốc phòng 5. Tin học 6. Ngoại ngữ căn bản II. Môn học bắt buộc 1. Anh văn chuyên ngành 2. Tin học đại cương 3. Tin học văn phòng 4. Internet 5. Toán ứng dụng 6. An toàn vệ sinh công nghiệp III. Môn học chuyên ngành 1. Kiến trúc máy tính 2. Lập trình căn bản © 3. Cơ sở dữ liệu 4. Lắp ráp và cài đặt máy tính 5. Mạng máy tính 6. Hệ quản trị CSDL 7. Nguyên lý hệ điều hành 8. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9. Thiết kế, xây dựng mạng LAN 10. Quản trị mạng 1 11. An toàn mạng 12. Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver 13. Thực tập tốt nghiệp IV. Các môn học tự chọn 1. Kỹ thuật điện tử 2. Vẽ đồ hoạ (Photoshop/ core draw) 3. Kỹ thuật truyền số liệu 4. Autocad 5. Lập trình trực quan 6. Hệ điều hành Linux

Trung cấp quản trị mạng máy tính

Trung cấp quản trị mạng máy tính
- QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH mã nghề: 40480206 Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo - Tốt nghiệp THCS: 36 tháng. - Đang học PTTH, BTVH: 27 tháng. - Tốt nghiệp PTTH: 24 tháng. - Hình thức tuyển: Xét tuyển hồ sơ tuyển sinh do Trường phát hành. - Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22/02 đến ngày 30/11/2011. - Dự kiến khai giảng các khóa học vào T6; T9; T12. - Nhà trường xét miễn giảm học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên - Học viên tham gia học nghề với sự giảng dạy của đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, được thực hành trên các thiết bị dạy nghề hiện đại. - Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp Nghề hệ chính quy và được giới thiệu việc làm. - Nhà trường có ký túc xá dành cho học viên ở xa. - Học phí: 230.000đ/tháng (Nhà trường có chế độ miễn giảm học phí cho học viên diện chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước). I. Môn học chung: 1. Pháp luật 2. Chính trị 3. Giáo dục thể chất 4. Giáo dục quốc phòng 5. Tin học 6. Ngoại ngữ căn bản II. Môn học bắt buộc 1. Anh văn chuyên ngành 2. Tin học đại cương 3. Tin học văn phòng 4. Internet 5. Toán ứng dụng 6. An toàn vệ sinh công nghiệp III. Môn học chuyên ngành 1. Kiến trúc máy tính 2. Lập trình căn bản © 3. Cơ sở dữ liệu 4. Lắp ráp và cài đặt máy tính 5. Mạng máy tính 6. Hệ quản trị CSDL 7. Nguyên lý hệ điều hành 8. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9. Thiết kế, xây dựng mạng LAN 10. Quản trị mạng 1 11. An toàn mạng 12. Thiết lập, xây dựng và quản trị hệ thống Webserver và Mailserver 13. Thực tập tốt nghiệp IV. Các môn học tự chọn 1. Kỹ thuật điện tử 2. Vẽ đồ hoạ (Photoshop/ core draw) 3. Kỹ thuật truyền số liệu 4. Autocad 5. Lập trình trực quan 6. Hệ điều hành Linux

No posts to display