02862826016

Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

TRƯỜNG TRUNG CẤP LÊ THỊ RIÊNG TỔ CHỨC 02 LỚP KTCBMA...

Sáng ngày 23/10, Trường Trung cấp Lê Thị Riêng phối hợp với Trung tâm GDNN - GDTX huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã...

THÔNG TIN KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN

THÔNG TIN KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN TT KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ Giáo viên Ghi chú THỨ 2 – 4 - 6 THỨ 3 – 5 -...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo tuyển sinh học...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo tuyển sinh học nghề năm 2019