02862826016

Đào tạo

Đào tạo

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng khai giảng lớp Sơ cấp...

Sáng ngày 03/4, Trường Trung cấp Lê Thị Riêng đã tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp ngề Bảo mẫu K9. Với yêu cầu ngày...

Tuyển sinh sơ cấp Nghệ thuật gói quà

NGHỆ THUẬT GÓI QUÀ () Nghề đào tạo:  GÓI QUÀ Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc...

Tuyển sinh sơ cấp Kỹ thuật làm bánh

KỸ THUẬT LÀM BÁNH () Tên nghề: KỸ THUẬT LÀM BÁNH Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         -...

Tuyển sinh sơ cấp Pha chế thức uống

- PHA CHẾ THỨC UỐNG () Nghề đào tạo:  PHA CHẾ THỨC UỐNG Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở...

Tuyển sinh sơ cấp May thời trang

 MAY THỜI TRANG () Nghề đào tạo:  MAY THỜI TRANG Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc...

Tuyển sinh sơ cấp May công nghiệp

MAY CÔNG NGHIỆP () Nghề đào tạo:  MAY CÔNG NGHIỆP Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc...

Tuyển sinh Sơ cấp Nghệ thuật làm hoa giấy, hoa voan

Nghề đào tạo:  KỸ THUẬT LÀM HOA GIẤY- HOA VOAN Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên           -...

Tuyển sinh Sơ cấp Nghệ Thuật cắm hoa

Nghề đào tạo:  NGHỆ THUẬT CẮM HOA Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở lên         - Biết đọc và...

Tuyển sinh sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn

KỸ THUẬT NẤU ĂN () Nghề đào tạo: KỸ THUẬT NẤU ĂN Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam, nữ tuổi từ 14 trở...

Tuyển sinh sở cấp Dịch vụ chăm sóc gia đình

- DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH  () Nghề đào tạo: DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIA ĐÌNH Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề Đối tượng tuyển sinh:  - Nam,...