Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện...

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2024

280
SHARE
Rate this post
Chiều 28/12, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đại diện người lao động cơ quan năm 2023.
 Chủ tịch Hà Thị Nga trao Cờ thi đua cho hai đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023

Tham dự Hội nghị có: Thường trực Đoàn Chủ tịch; lãnh đạo các ban đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị kết quả công tác năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cho biết: năm 2023 với tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TW Hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ cả nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo báo cáo tại Hội nghị.

Công tác chỉ đạo điều hành được đảm bảo và không ngừng đổi mới, thích ứng với tình hình thực tế. Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn, có chiều sâu theo hướng huy động sự tham gia đồng tổ chức, quy mô lớn, tạo được hiệu ứng lan toả trong toàn xã hội và được các cấp, các ngành ủng hộ, đánh giá cao.

Các ban, đơn vị phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo, tích cực tham mưu Đoàn Chủ tịch ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện trong toàn hệ thống Hội, trong đó tập trung ban hành các văn bản nhiệm kỳ, các văn bản thực hiện chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở” gắn với hai Khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” và “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”.

Các hoạt động nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở được chú trọng, thực hiện xuyên suốt, thống nhất. Đặc biệt, hoạt động tôn vinh, biểu dương Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi diễn ra trên khắp cả nước. Chương trình biểu dương 293 Chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc đã lan tỏa, động viên tinh thần, sự cố gắng, nỗ lực cống hiến của đội ngũ cán bộ Hội đối với phong trào phụ nữ và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 – 2027; công tác sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Chương trình mục tiêu Quốc gia, các Đề án của Chính phủ và chương trình của Hội phát động cũng đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo được điểm nhấn. Cùng với đó, các đơn vị thành viên đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch và kế hoạch hoạt động năm; khắc phục mọi khó khăn, chủ động, đồng thời tích cực phối hợp cùng các ban chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và yêu cầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Hội.

Theo Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo, năm 2023, bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các đơn vị sự nghiệp đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, tăng doanh thu, cải thiện đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Công tác phối hợp với các ban, đơn vị và đối tác trong thực thi nhiệm vụ ngày càng chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đoàn chủ tịch TW Hội, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo của toàn thể các bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trong toàn cơ quan năm 2023; Đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các ban, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc TW Hội đóng góp tại Hội nghị.

Liên quan đến hoạt động và công tác Hội năm 2024, Chủ tịch Hà Thị Nga nhấn mạnh: Năm 2024 là năm TW Hội tập trung chỉ đạo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đề ra giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện chủ đề năm “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và nhiều nhiệm vụ lớn đã được Ban Chấp hành TW Hội thông qua tại hội nghị lần thứ 7.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Hội nghị. 

Chủ tịch Hội đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, đơn vị cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để thực hiện có hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ công tác năm 2024; trong đó có một số nội dung trọng tâm sau:

Về Nhiệm vụ chuyên môn: Cơ quan TW Hội cần thực hiện tốt trách nhiệm định hướng, chỉ đạo phong trào; nghiên cứu đề xuất chính sách; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội triển khai Chủ đề năm một cách thật hiệu quả, thiết thực, chủ động nắm tình hình cơ sở để kịp thời phối hợp với địa phương tháo gỡ khó khăn; Bám sát kế hoạch để thực hiện hiệu quả các đề án của Chính phủ, các Chương trình MTQG; Chủ động và làm tốt hơn nữa vai trò chủ trì triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Về công tác nội vụ: Khẩn trương hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế (sửa đổi, bổ sung) cho thống nhất và triển khai thực hiện nghiêm túc để hoạt động của cơ quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước, dân chủ, minh bạch, hiệu quả; Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả 8 giờ làm việc; Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ TW Hội, nhất là cán bộ mới được tuyển dụng vào cơ quan; Nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra của năm 2023, đặc biệt là cần chủ động hơn nữa trong việc lập kế hoạch, lập dự toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân; Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động theo kế hoạch, tăng cường động viên cán bộ tham gia phong trào thi đua trong cơ quan; chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tại Chương trình đã diễn ra các hoạt động: Ký kết giữa Thủ trưởng cơ quan với Công đoàn cơ quan về nội dung giao ước thi đua năm 2024;

Công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ của TW Hội LHPN Việt Nam;

Công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2023 với: 03 tập thể Lao động xuất sắc; 02 tập thể được tặng Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TW Hội; 01 tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 24 cá nhân được tặng danh hiệu lao động Chiến sỹ thi đua cơ sở; 163 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 05 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua Hội; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội; 65 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và bà Vũ Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ.

Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Phó Chủ tịch TW Hội Trần Lan Phương và Phó Chủ tịch TW Hội Nguyễn Thị Minh Hương trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2023..

Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng Bằng khen cho các tập thể Lao động xuất sắc.

Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan TW Hội biểu quyết tại Hội nghị.

Trần Kiều
Nguồn: hoilhpn.org.vn
Nhận xét

Đăng ký xét tuyển trực tuyến Trường Trung cấp Lê Thị Riêng TP Hồ Chí Minh
>>>Đăng ký ngay!<<<