Trường Trung cấp Lê Thị Riêng tuyển dụng nhân sự

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng tuyển dụng nhân sự

672
Đánh giá bài viết

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với thực tế của Trường nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

II. Số lượng viên chức cần tuyển: 05 người

1. Phòng Đào tạo: 02 vị trí

– 01 vị trí phó trưởng phòng: Tuyển dụng mới;

– 01 giáo viên cơ hữu ngành Chăm sóc sắc đẹp: Tuyển dụng mới.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính: 03 vị trí

– 01 vị trí Trưởng phòng kiêm giáo viên ngành Kinh tế – Tài chính: Tuyển dụng mới;

– 01 vị trí Phó trưởng phòng phụ trách Quản trị truyền thông – Tuyển sinh kiêm giáo viên Tin học: Tuyển dụng mới;

– 01 vị trí Chuyên viên phụ trách Quản trị cơ sở vật chất – Thủ kho: Tuyển dụng mới.

(xem Phụ lục đính kèm tại đây)

III. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển dựa trên kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp, kết quả phỏng vấn và kiểm tra sát hạch.

IV. Hồ sơ dự tuyển

1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

a. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

b. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

f. Bảng tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm công tác; tài liệu minh chứng về các kinh nghiệm, ưu tiên được đề cập trong yêu cầu tuyển dụng.

g. Hai ảnh cỡ 3×4;

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 25cm x 32cm, hồ sơ dự tuyển không trả lại.

2. Quy định đăng ký vị trí dự tuyển:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 vị trí tuyển dụng.

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/11/2021; tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Hành chính – Tổ chức cán bộ, Trường Trung cấp Lê Thị Riêng, Số 01, Đường số 9, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Gặp Chị Nguyễn Thị Dung – Chuyên viên phụ trách nhân sự).

(Lưu ý: Ít nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đăng thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định)

4. Thời gian dự kiến thực hiện xét tuyển viên chức

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng dự kiến sẽ thực hiện việc xét tuyển viên chức năm 2021 bắt đầu kể từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021.

5. Lệ phí xét tuyển

– Ứng viên đóng lệ phí tại Phòng Tài vụ trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021. Khi đến đăng ký, ứng viên mang theo giấy CMND (bản chính hoặc bản photocopy) và lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí xét tuyển.

– Lệ phí: 500.000 đồng/ứng viên (thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

– Ứng viên xem xét kỹ điều kiện đăng ký dự tuyển trước khi đóng lệ phí. Nhà Trường không trả lại hồ sơ và lệ phí đã nộp nếu không tham gia thi tuyển (hoặc không trúng tuyển).

Nhận xét

Đăng ký xét tuyển trực tuyến Trung cấp nghề - Trường Trung cấp Lê Thị Riêng TP Hồ Chí Minh
>>>Đăng ký ngay!<<<