02862826016

Tuyển sinh

Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng phối hợp với Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh Đại học hệ Từ xa theo phương...

THÔNG TIN KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN

THÔNG TIN KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC NGẮN HẠN TT KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ Giáo viên Ghi chú THỨ 2 – 4 - 6 THỨ 3 – 5 -...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo tuyển sinh học...

Trường Trung cấp Lê Thị Riêng thông báo tuyển sinh học nghề năm 2019